USA - Miami Open Qualification

    Score Ranking Set 1 2 3 4 5 GS